Prisijungti


ENNEADI – Europos mitybos mokymo tinklas esant įgytai negalei.

ENNEADI – Europos mitybos mokymo tinklas asmenims su įgyta negalia projektas Nr. 2020-1-IT01-KA202-008557, bendrai finansuojama Europos Sąjungos programos Erasmus+ lėšomis KA2 – Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje. Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra leidinio turinio patvirtinimas. Tai atspindi tik autorių nuomonę, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.